ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 2011  -  ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Organizer(s) : ΕΣΣΠ
Chief-Arbiter : Γιώργος Γεωργόπουλος
Site : ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΤΡΑ
Date : 2011/09/16 to 2011/09/18
Rating-O : 1315
Round 6 on 2011/09/18 at 19.00
Bo
No
Name
Rtg
Pts
Res
Pts
Name
Rtg
No
1
4
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1880
1 - 0 
4
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1855
5
2
1
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2005
4
1 - 0 
4
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1420
15
3
14
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
1445
4
1 - 0 
4
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1345
16
4
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1985
0 - 1 
ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1900
3
5
8
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
1655
3
½-½
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
1560
11
6
10
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1575
3
1 - 0 
3
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
1325
17
7
20
ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1135
3
0 - 1 
3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1480
13
8
22
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
1070
0 - 1 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
1820
7
9
31
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1005
0 - 1 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1630
9
10
12
ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
1515
0 - 1 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1230
19
11
27
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
1025
0 - 1 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
1315
18
12
21
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1115
2
1 - 0 
2
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1035
26
13
23
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 
1070
2
1 - 0 
2
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
1005
36
14
25
ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1035
2
1 - 0 
2
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1005
35
15
24
ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
1060
1 - 0 
2
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
37
16
34
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1005
½-½
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1010
28
17
29
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ 
1010
0 - 1 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
32
18
40
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
0
1
½-½
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1005
30
19
6
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1835
3
0
not paired
20
33
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1005
0
0
not paired
21
38
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
1005
½
0
not paired
22
39
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
1005
0
0
not paired
Round 5 on 2011/09/18 at 17.00
Bo
No
Name
Rtg
Pts
Res
Pts
Name
Rtg
No
1
15
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1420
½-½ 
4
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1880
4
2
11
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
1560
3
½-½
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
1445
14
3
13
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1480
3
0 - 1 
3
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2005
1
4
5
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1855
3
1 - 0 
3
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1575
10
5
16
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1345
3
1 - 0 
3
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1835
6
6
19
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1230
0 - 1 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1985
2
7
3
ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1900
1 - 0 
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
1025
27
8
8
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
1655
2
1 - 0 
2
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1115
21
9
22
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
1070
2
½-½
2
ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
1515
12
10
17
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
1325
2
1 - 0 
2
ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1035
25
11
31
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1005
2
½-½ 
2
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
1315
18
12
20
ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1135
2
1 - 0 
2
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
37
13
9
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1630
1 - 0 
2
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1035
26
14
7
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
1820
1 - 0 
ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
1060
24
15
40
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
0
1
0 - 1 
1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 
1070
23
16
28
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1010
1
½-½ 
1
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
32
17
29
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ 
1010
1
½-½ 
1
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1005
34
18
30
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1005
1
0 - 1 
1
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1005
35
19
36
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
1005
1
+ - - 
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1005
33
20
38
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
1005
½
0
not paired
21
39
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
1005
0
0
not paired
Round 4 on 2011/09/17 at 19.00
Bo
No
Name
Rtg
Pts
Res
Pts
Name
Rtg
No
1
14
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
1445
3
½ - ½ 
3
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1420
15
2
4
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1880
3
1 - 0 
ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1900
3
3
10
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1575
½ - ½ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1345
16
4
1
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2005
2
1 - 0 
2
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
1325
17
5
18
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
1315
2
0 - 1 
2
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1855
5
6
6
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1835
2
1 - 0 
2
ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1135
20
7
26
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1035
2
0 - 1 
2
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
1560
11
8
37
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
2
0 - 1 
2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1480
13
9
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1985
1 - 0 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1630
9
10
19
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩ
1230
1 - 0 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
1820
7
11
27
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
1025
1 - 0 
ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
1060
24
12
12
ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
1515
1
1 - 0 
1
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ 
1010
29
13
21
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1115
1
1 - 0 
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1005
30
14
34
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1005
1
0 - 1 
1
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
1070
22
15
23
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ 
1070
1
0 - 1 
1
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1005
31
16
25
ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1035
1
1 - 0 
1
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
0
40
17
35
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1005
1
0 - 1 
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
1005
36
18
33
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1010
28
19
32
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
0
1
bye
20
8
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
1655
2
0
not paired
21
38
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
1005
½
0
not paired
22
39
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
1005
0
0
not paired
Round 3 on 2011/09/17 at 17.00
Bo
No
Name
Rtg
Pts
Res
Pts
Name
Rtg
No
1
3
ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1900
2
½ - ½ 
2
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1575
10
2
11
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
1560
2
0 - 1 
2
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1880
4
3
15
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1420
2
1 - 0 
2
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
1655
8
4
7
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
1820
0 - 1 
2
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
1445
14
5
9
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1630
0 - 1 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1345
16
6
5
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1855
1
1 - 0 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩ
1230
19
7
22
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
1070
1
0 - 1 
1
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2005
1
8
24
ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
1060
1
½ - ½ 
1
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1985
2
9
30
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1005
1
0 - 1 
1
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1835
6
10
26
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1035
1
1 - 0 
1
ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
1515
12
11
13
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1480
1
1 - 0 
1
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1115
21
12
17
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
1325
1
1 - 0 
1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ 
1070
23
13
18
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
1315
1
1 - 0 
1
ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1035
25
14
20
ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1135
1
1 - 0 
1
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ 
1010
29
15
38
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
1005
½
- - + 
1
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
37
16
28
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1010
0
0 - 1 
½
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
1025
27
17
36
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1005
31
18
32
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
0
0 - 1 
0
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1005
35
19
40
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
0
0
1 - 0 
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1005
33
20
34
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1005
0
+ - - 
0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
1005
39
Round 2 on 2011/09/16 at 19.00
Bo
No
Name
Rtg
Pts
Res
Pts
Name
Rtg
No
1
2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1985
1
0 - 1 
1
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
1560
11
2
12
ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
1515
1
0 - 1 
1
ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1900
3
3
4
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1880
1
1 - 0 
1
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1480
13
4
14
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
1445
1
1 - 0 
1
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1855
5
5
6
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1835
1
0 - 1 
1
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1420
15
6
16
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1345
1
½ - ½ 
1
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
1820
7
7
8
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
1655
1
1 - 0 
1
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
1315
18
8
19
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩ
1230
1
½ - ½ 
1
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1630
9
9
10
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1575
1
1 - 0 
1
ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1135
20
10
21
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1115
1
0 - 1 
0
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
1325
17
11
1
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2005
0
1 - 0 
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
32
12
31
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
1070
22
13
23
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ 
1070
0
1 - 0 
0
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1005
34
14
33
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
1060
24
15
25
ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1035
0
1 - 0 
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
1005
36
16
35
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1035
26
17
27
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
1025
0
½ - ½ 
0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
1005
38
18
37
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
0
1 - 0 
0
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1010
28
19
29
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ 
1010
0
1 - 0 
0
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
0
40
20
39
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1005
30
Round 1 on 2011/09/16 at 17.00
Bo
No
Name
Rtg
Pts
Res
Pts
Name
Rtg
No
1
22
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
1070
0
0 - 1 
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1985
2
2
3
ΧΑΡΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1900
0
1 - 0 
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ 
1070
23
3
24
ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
1060
0
0 - 1 
0
ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1880
4
4
5
ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
1855
0
1 - 0 
0
ΦΛΙΣΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1035
25
5
26
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1035
0
0 - 1 
0
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1835
6
6
7
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
1820
0
1 - 0 
0
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
1025
27
7
28
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1010
0
0 - 1 
0
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
1655
8
8
9
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1630
0
1 - 0 
0
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ - ΗΛΙΑΣ 
1010
29
9
30
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1575
10
10
11
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
1560
0
1 - 0 
0
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1005
31
11
32
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
0
0 - 1 
0
ΠΕΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
1515
12
12
13
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
1480
0
1 - 0 
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
1005
33
13
34
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
1445
14
14
15
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1420
0
1 - 0 
0
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1005
35
15
36
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
1345
16
16
18
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
1315
0
1 - 0 
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
1005
37
17
38
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
1005
0
0 - 1 
0
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕ
1230
19
18
20
ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1135
0
1 - 0 
0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
1005
39
19
40
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
0
0
0 - 1 
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
1115
21
20
1
ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2005
0
0
not paired
21
17
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
1325
0
0
not paired
You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr56451.aspx?lan=1


Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID