ΟΜΑΔΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.  2013
(ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ)
Καλαμάτα  -  12 έως 13 Ιανουαρίου 2013
Organizer(s) : Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π. - Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"
Tournament Director : Χατζηπαναγιώτου Τούλα
Chief or supervising arbiter : ΙΑ Κοντοκάνης Ανδρέας (4228065)
Arbiter : Τσιάλας Μιχαήλ
Town : Ξενοδοχείο "ΟΣΤΡΙΑ" - Καλαμάτα
Date : 2013/01/12 To 2013/01/13
Round 1 on 2013/01/12 at 18:00
 
1.1
1
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"
407
8½ - 1½
4
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
455
1
  KIRIAKOPOULOS ANTONIOS 2042
2808
0 : 1
  HRISAFIS ARGIRIOS 1940
2798
2
  DIAMANTEAS PETROS 1946
787
1 : 0
  LYKOURIOTIS PANTELIS 1900
15634
3
  SAKKAS PANAGIOTIS 1965
794
½ : ½
  STRIGKOS PANAGIOTIS 1635
21683
4
  KALOGERAKOS STAMATIS 1945
2945
1 : 0
  MOIRAGIAS ATHANASIOS 1000
41906
5
WGM
MAKROPOULOU MARINA 2226
10954
1 : 0
  AVDOULI EVANGELIA 1753
16335
6
  ROMPAKI MARIA 1219
32823
1 : 0
  MITSA EFTIHIA 1000
41905
7
  FRAGOU MARIA V. 1000
34767
1 : 0
  MITSA GEORGIA 1000
39321
8
  MOUTZOURIS IASON 1756
27274
1 : 0
  BELESIOTIS ARISTIDIS 1005 31031
9
  VLAHAKIS NIKOS 1579
30795
1 : 0
  VLAHOPOULOS KONSTANTINOS 1000
41907
10
  PAPADOPOULOS SPYRIDON 1000
32830
1 : 0
  VLAHOPOULOS ELEFTHERIOS 1000
41992
1.2
2
ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ"
489
3½ - 6½
3
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
481
1
MOUTZOURIS EMANUEL
1818
10683
0 : 1
PETRITAJ FOTJON
2242
31583
2
MISIC NIKOLA
1289
35857
0 : 1
WIM
YORDANOVA SVETLA
2087
36864
3
VORDOHEILAS THEODOROS
1005
35530
0 : 1
ADAMOPOULOS IOANNIS
2042
793
4
XINTAROPOULOS FOTIOS-PANAGI
1005
35694
0 : 1
KALAITZIDIS ANASTASIOS
1725
17320
5
GOGOUA IRINI
1000
40056
1 : 0
LALIOTITOU DIMITRA
1000
33183
6
BOUKOURI ANGELIKI
1005
37266
1 : 0
DALLA EFTIHIA
1005
31584
7
MPOUNOU AMALIA
1000
37775
0 : 1
KAVOURINOU POLIXENI
1005
40468
8
DEONAS PAVLOS
1393
35439
½ : ½
DIAKOUMEAS ARISTOFANIS
1493
31315
9
ANTONIADIS ANTONIOS
1175
35436
1 : 0
KEHAGIAS KONSTANTINOS
1005
38172
10
XILINAS GEORGIOS
1000
39838
0 : 1
APOSTOLOPOULOS GEORGIOS
1005
35665
Round 2 on 2013/01/13 at 09:00
 
2.1
4
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
455
2½ - 7½
3
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
481
1
HRISAFIS ARGIRIOS 1940
2798
½ : ½
PETRITAJ FOTJON 2242
31583
2
LYKOURIOTIS PANTELIS 1900
15634
½ : ½
ADAMOPOULOS IOANNIS 2042
793
3
AVDOULI EVANGELIA 1753
16335
0 : 1
REITZOPOULOS KONSTANTINOS 1890
16769
4
STRIGKOS PANAGIOTIS 1635
21683
0 : 1
KALAITZIDIS ANASTASIOS 1725
17320
5
MITSA EFTIHIA 1000
41905
0 : 1
WIM
YORDANOVA SVETLA 2087
36864
6
TSIRTSIKOU ALEXANDRA 1005
31667
½ : ½
DALLA EFTIHIA 1005
31584
7
MITSA GEORGIA 1000
39321
0 : 1
KAVOURINOU POLIXENI 1005
40468
8
VLAHOPOULOS KONSTANTINOS 1000
41907
0 : 1
DIAKOUMEAS ARISTOFANIS 1493
31315
9
VLAHOPOULOS PANAGIOTIS 1000
41908
1 : 0
KOUTSIKAS GEORGIOS 1005
34591
10
VLAHOPOULOS ELEFTHERIOS 1000
41992
0 : 1
VITHOULKAS DIMITRIOS 1005
39530
2.2
1
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"
407
9½ - ½
2
ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ"
489
1
TSEKOURAS THEODOROS 2202
11384
1 : 0
MOUTZOURIS EMANUEL 1818
10683
2
KIRIAKOPOULOS ANTONIOS 2042
2808
1 : 0
DEONAS PAVLOS 1393
35439
3
DIAMANTEAS PETROS 1946
787
1 : 0
VORDOHEILAS THEODOROS 1005
35530
4
KALOGERAKOS STAMATIS 1945
2945
1 : 0
KALOGEROPOULOS EFSTATHIOS 1005
37353
5
WGM MAKROPOULOU MARINA 2226
10954
1 : 0
GOGOUA IRINI 1000
40056
6
ROMPAKI MARIA 1219
32823
½ : ½
BOUKOURI ANGELIKI 1005
37266
7
FRAGOU MARIA V. 1000
34767
1 : 0
MPOUNOU AMALIA 1000
37775
8
MOUTZOURIS IASON 1756
27274
1 : 0
ANTONIADIS ANTONIOS 1175
35436
9
VLAHAKIS NIKOS 1579
30795
1 : 0
XINTAROPOULOS FOTIOS-PANAGI 1005
35694
10
PAPADOPOULOS SPYRIDON 1000
32830
1 : 0
XILINAS GEORGIOS 1000
39838
Round 3 on 2013/01/13 at 16:00
 
3.1
2
ΣΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ"
489
4½ - 5½
4
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
455
1
MOUTZOURIS EMANUEL 1818
10683
½ : ½
HRISAFIS ARGIRIOS 1940
2798
2
ANTONIADIS ANTONIOS 1175
35436
0 : 1
LYKOURIOTIS PANTELIS 1900
15634
3
VORDOHEILAS THEODOROS 1005
35530
0 : 1
STRIGKOS PANAGIOTIS 1635
21683
4
KALOGEROPOULOS EFSTATHIOS 1005
37353
1 : 0
MOIRAGIAS ATHANASIOS 1000
41906
5
GOGOUA IRINI 1000
40056
0 : 1
AVDOULI EVANGELIA 1753
16335
6
BOUKOURI ANGELIKI 1005
37266
1 : 0
TSIRTSIKOU ALEXANDRA 1005
31667
7
MPOUNOU AMALIA 1000
37775
0 : 1
MITSA GEORGIA 1000
39321
8
DEONAS PAVLOS 1393
35439
1 : 0
BELESIOTIS ARISTIDIS 1005 31031
9
MISIC NIKOLA
1289
35857
0 : 1
VLAHOPOULOS PANAGIOTIS 1000
41908
10
XILINAS GEORGIOS 1000
39838
1 : 0
VLAHOPOULOS ELEFTHERIOS 1000
41992
3.2
3
ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
481
1½ - 8½
1
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ"
407
1
PETRITAJ FOTJON 2242
31583
½ : ½
TSEKOURAS THEODOROS 2202
11384
2
ADAMOPOULOS IOANNIS 2042
793
½ : ½
KIRIAKOPOULOS ANTONIOS 2042
2808
3
REITZOPOULOS KONSTANTINOS 1890
16769
0 : 1
DIAMANTEAS PETROS 1946
787
4
KALAITZIDIS ANASTASIOS 1725
17320
½ : ½
KALOGERAKOS STAMATIS 1945
2945
5
WIM
YORDANOVA SVETLA 2087
36864
0 : 1
WGM MAKROPOULOU MARINA 2226
10954
6
DALLA EFTIHIA 1005
31584
0 : 1
ROMPAKI MARIA 1219
32823
7
KAVOURINOU POLIXENI 1005
40468
0 : 1
FRAGOU MARIA V. 1000
34767
8
KEHAGIAS KONSTANTINOS
1005
38172
0 : 1
MOUTZOURIS IASON 1756
27274
9
KOUTSIKAS GEORGIOS 1005
34591
0 : 1
VLAHAKIS NIKOS 1579
30795
10
APOSTOLOPOULOS GEORGIOS
1005
35665
0 : 1
PAPADOPOULOS SPYRIDON 1000
32830

Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID