ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΣΠΕΠ 2011
Κατάκολο  8 έως 10 Ιουλίου 2011

Team pairings/results

Round 1 on 2011/07/08 at 18:00

No.
SNo.
Team
Res.
Team
SNo.
1
1
 S.O. PIRGOU
2 - 6
 S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
6
2
2
 A.O. KRANIDIOU
2½ - 5½
 S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
5
3
3
 P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
1½ - 6½
 P.S. SPARTIS
4

Round 2 on 2011/07/09 at 10:00

No.
SNo.
Team
Res.
Team
SNo.
1
6
 S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
7½ - ½
 P.S. SPARTIS
4
2
5
 S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
7½ - ½
 P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
3
3
1
 S.O. PIRGOU
5 - 3
 A.O. KRANIDIOU
2

Round 3 on 2011/07/09 at 17:00

No.
SNo.
Team
Res.
Team
SNo.
1
2
 A.O. KRANIDIOU
0 - 8
 S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
6
2
3
 P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
½ - 7½
 S.O. PIRGOU
1
3
4
 P.S. SPARTIS
4 - 4
 S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
5

Round 4 on 2011/07/10 at 09:00

No.
SNo.
Team
Res.
Team
SNo.
1
6
 S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
6½ - 1½
 S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
5
2
1
 S.O. PIRGOU
5½ - 2½
 P.S. SPARTIS
4
3
2
 A.O. KRANIDIOU
4½ - 3½
 P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
3

Round 5 on 2011/07/10 at 15:00

No.
SNo.
Team
Res.
Team
SNo.
1
3
 P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
1 - 6½
 S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
6
2
4
 P.S. SPARTIS
5 - 3
 A.O. KRANIDIOU
2
3
5
 S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
4½ - 3½
 S.O. PIRGOU
1

Board pairings/results

Round 1 on 2011/07/08 at 18:00

1.1
1
S.O. PIRGOU
Ident
2 - 6
6
S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
Ident
1
VOLFSON MICHAIL 2029
09667
0 : 1
IM
TZERMIADIANOS ANDREAS 2438
03288
2
GIANNOULIS ILIAS 1570
14565
0 : 1
IM
GAVRILAKIS NIKOLAOS 2409
03168
3
KOUTROUMANOS IOANNIS 1340
36557
0 : 1
FILIPPAS SEBASTIAN 2246
29417
4
KOUIS MARIOS 1295
29870
½ : ½
SPIROU PANAGIOTIS 2164
23412
5
IOANNIDOU IRINI 1000
37591
0 : 1
IORDANIDOU ZOI 2184
25219
6
KOUI ELEFTHERIA-GEORGIA 1000
29871
0 : 1
FRAGKOU MARIA 1491
29528
7
KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS 1567
30955
½ : ½
FRAGKOS VASILIOS 2022
25124
8
TOUBEKIS PANAGIOTIS 1050
31844
1 : 0
STRAITOURIS VASILIOS 1055
30307
1.2
2
A.O. KRANIDIOU
Ident
2½ - 5½
5
S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
Ident
1
HRISAFIS ARGIRIOS 1927
02798
0 : 1
FM
DIMITRIADIS GEORGIOS 2212
01589
2
LYKOURIOTIS PANTELIS 1740
15634
½ : ½
DANESIS ORESTIS 2140
17778
3
KOSTOPOULOS NIKOLAOS 1729
26497
0 : 1
VLASSIS MICHALIS 1905
06235
4
KARANIKOLAS STEFANOS 1370
15821
0 : 1
KAKOGIANNIS PANAYOTIS 1625
03249
5
KOTSOVOU KONSTANTINA 1265
26496
1 : 0
DIMITRIADI ASPASIA 1898
02492
6
MITSA GEORGIA 1000
39321
0 : 1
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 1000
33181
7
ZERVAS PANAYOTIS 1000
36330
1 : 0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 1000
33182
8
ZERVAS PANAGIOTIS 1000
39322
0 : 1
KAKOGIANNIS DIMITRIOS 1295
31364
1.3
3
P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
Ident
1½ - 6½
4
P.S. SPARTIS
Ident
1
STOLAKIS ELEFTHERIOS
1500
05100
0 : 1
KOSTIANIS GEORGIOS
2057
08719
2
MARINIS THEODOROS
1410
08085
0 : 1
PETSETIDIS DIMITRIOS
1655
10078
3
ΚΑΡΑΜΠΗΣ PANAGIOTIS
1190
24780
½ : ½
DROUSIAS IOANNIS
1435
31384
4
KATSOULAS ATHANASIOS
1000
38252
0 : 1
FOUNTAS PETROS
1000
36561
5
DOSI VASILIKI
1110
26089
0 : 1
ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1000
39616
6
PASCHOU CHRISTINA-ALEXANDRA
1135
27512
1 : 0
DROUSIA ΙΟΑΝΝΑ
1005
31566
7
ΚΡΙΤΣΙΛΙΓΚΟΣ CHARALAMPOS
1005
30889
0 : 1
ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1195
26256
8
KATSOULAS DIMITRIOS
1000
39166
0 : 1
DROUSIAS HRISTOS
1000
33179

Round 2 on 2011/07/09 at 10:00

2.1
6
S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
Ident
7½ - ½
4
P.S. SPARTIS
Ident
1
IM
GAVRILAKIS NIKOLAOS
2409
03168
½ : ½
KOSTIANIS GEORGIOS
2057
08719
2
FILIPPAS SEBASTIAN
2246
29417
1 : 0
STAVROPOULOS PETROS
1805
10077
3
FM
SIMEONIDIS IOANNIS
2243
11565
1 : 0
PETSETIDIS DIMITRIOS
1655
10078
4
MAKROPOULOS IOANNIS
1826
30354
1 : 0
KALLIANIS SPIROS
1195
26256
5
IORDANIDOU ZOI
2184
25219
1 : 0
PAPOULAKOU PANAGIOTA
1000
39616
6
FRAGKOU MARIA
1491
29528
1 : 0
DROUSIA ΙΟΑΝΝΑ
1005
31566
7
LINOS EFSTATHIOS
1875
29540
1 : 0
FOUNTAS PETROS
1000
36561
8
STRAITOURIS VASILIOS
1055
30307
1 : 0
DROUSIAS HRISTOS
1000
33179
2.2
5
S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
Ident
7½ - ½
3
P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
Ident
1
KOUSTAS ANASTASIOS
2257
00095
1 : 0
STOLAKIS ELEFTHERIOS
1500
05100
2
FM
DIMITRIADIS GEORGIOS
2212
01589
1 : 0
MARINIS THEODOROS
1410
08085
3
VLASSIS PANAYOTIS
2143
05435
1 : 0
KARAMPIS PANAGIOTIS
1190
24780
4
DANESIS ORESTIS
2140
17778
1 : 0
KATSOULAS ATHANASIOS
1000
38252
5
DIMITRIADI ASPASIA
1898
02492
1 : 0
DOSI VASILIKI
1110
26089
6
DIMITRIADI MARIA
1000
33182
½ : ½
PASCHOU CHRISTINA-ALEXANDRA
1135
27512
7
DIMITRIADI ELEONORA
1000
33181
1 : 0
KRITSILIGOS CHARALAMPOS
1005
30889
8
KAKOGIANNIS DIMITRIOS
1295
31364
1 : 0
DAMILAKOU DOMNA
1000
31538
2.3
1
S.O. PIRGOU
Ident
5 - 3
2
A.O. KRANIDIOU
Ident
1
VOLFSON MICHAIL
2029
09667
0 : 1
HRISAFIS ARGIRIOS
1927
02798
2
HARARIS DIMITRIOS
1781
00704
½ : ½
LYKOURIOTIS PANTELIS
1740
15634
3
GIANNOULIS ILIAS
1570
14565
½ : ½
STRIGKOS PANAGIOTIS
1655
21683
4
KOUTROUMANOS IOANNIS
1340
36557
1 : 0
KARANIKOLAS STEFANOS
1370
15821
5
IOANNIDOU IRINI
1000
37591
0 : 1
KOTSOVOU KONSTANTINA
1265
26496
6
KOUI ELEFTHERIA-GEORGIA
1000
29871
1 : 0
MITSA GEORGIA
1000
39321
7
KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS
1567
30955
1 : 0
ZERVAS PANAYOTIS
1000
36330
8
TOUBEKIS PANAGIOTIS
1050
31844
1 : 0
ZERVAS PANAGIOTIS
1000
39322

Round 3 on 2011/07/09 at 17:00

3.1
2
A.O. KRANIDIOU
Ident
0 - 8
6
S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
Ident
1
HRISAFIS ARGIRIOS
1927
02798
0 : 1
IM
TZERMIADIANOS ANDREAS
2438
03288
2
KOSTOPOULOS NIKOLAOS
1729
26497
0 : 1
FILIPPAS SEBASTIAN
2246
29417
3
LYKOURIOTIS PANTELIS
1740
15634
0 : 1
FM
SIMEONIDIS IOANNIS
2243
11565
4
STRIGKOS PANAGIOTIS
1655
21683
0 : 1
SPIROU PANAGIOTIS
2164
23412
5
KOTSOVOU KONSTANTINA
1265
26496
0 : 1
IORDANIDOU ZOI
2184
25219
6
MITSA GEORGIA
1000
39321
0 : 1
FRAGKOU MARIA
1491
29528
7
ZERVAS PANAGIOTIS
1000
39322
0 : 1
FRAGKOS VASILIOS
2022
25124
8
ZERVAS PANAYOTIS
1000
36330
0 : 1
STRAITOURIS VASILIOS
1055
30307
3.2
3
P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
Ident
½ - 7½
1
S.O. PIRGOU
Ident
1
STOLAKIS ELEFTHERIOS
1500
05100
0 : 1
VOLFSON MICHAIL
2029
09667
2
MARINIS THEODOROS
1410
08085
0 : 1
HARARIS DIMITRIOS
1781
00704
3
KARAMPIS PANAGIOTIS
1190
24780
0 : 1
GIANNOULIS ILIAS
1570
14565
4
KATSOULAS ATHANASIOS
1000
38252
0 : 1
KOUIS MARIOS
1295
29870
5
PASCHOU CHRISTINA-ALEXANDRA
1135
27512
½ : ½
IOANNIDOU IRINI
1000
37591
6
DAMILAKOU DOMNA
1000
31538
0 : 1
KOUI ELEFTHERIA-GEORGIA
1000
29871
7
KRITSILIGOS CHARALAMPOS
1005
30889
0 : 1
KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS
1567
30955
8
KATSOULAS DIMITRIOS
1000
39166
0 : 1
TOUBEKIS PANAGIOTIS
1050
31844
3.3
4
P.S. SPARTIS
Ident
4 - 4
5
S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
Ident
1
KOSTIANIS GEORGIOS
2057
08719
½ : ½
KOUSTAS ANASTASIOS
2257
00095
2
SIMOU CHRISTOS
1650
12005
1 : 0
FM
DIMITRIADIS GEORGIOS
2212
01589
3
KALLIANIS SPIROS
1195
26256
0 : 1
VLASSIS PANAYOTIS
2143
05435
4
FOUNTAS PETROS
1000
36561
½ : ½
DANESIS ORESTIS
2140
17778
5
PAPOULAKOU PANAGIOTA
1000
39616
0 : 1
DIMITRIADI ASPASIA
1898
02492
6
DROUSIA ΙΟΑΝΝΑ
1005
31566
1 : 0
DIMITRIADI ELEONORA
1000
33181
7
KALOMIRIS ATHANASIOS
1000
36560
1 : 0
DIMITRIADI MARIA
1000
33182
8
DROUSIAS HRISTOS
1000
33179
0 : 1
KAKOGIANNIS DIMITRIOS
1295
31364

Round 4 on 2011/07/10 at 09:00

4.1
6
S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
Ident
6½ - 1½
5
S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
Ident
1
IM
TZERMIADIANOS ANDREAS
2438
03288
1 : 0
KOUSTAS ANASTASIOS
2257
00095
2
IM
GAVRILAKIS NIKOLAOS
2409
03168
½ : ½
FM
DIMITRIADIS GEORGIOS
2212
01589
3
FILIPPAS SEBASTIAN
2246
29417
1 : 0
VLASSIS PANAYOTIS
2143
05435
4
FM
SIMEONIDIS IOANNIS
2243
11565
1 : 0
VLASSIS MICHALIS
1905
06235
5
IORDANIDOU ZOI
2184
25219
1 : 0
DIMITRIADI ASPASIA
1898
02492
6
FRAGKOU MARIA
1491
29528
1 : 0
DIMITRIADI ELEONORA
1000
33181
7
FRAGKOS VASILIOS
2022
25124
1 : 0
DIMITRIADI MARIA
1000
33182
8
STRAITOURIS VASILIOS
1055
30307
0 : 1
KAKOGIANNIS DIMITRIOS
1295
31364
4.2
1
S.O. PIRGOU
Ident
5½ - 2½
4
P.S. SPARTIS
Ident
1
VOLFSON MICHAIL
2029
09667
0 : 1
KOSTIANIS GEORGIOS
2057
08719
2
HARARIS DIMITRIOS
1781
00704
1 : 0
STAVROPOULOS PETROS
1805
10077
3
GIANNOULIS ILIAS
1570
14565
1 : 0
PETSETIDIS DIMITRIOS
1655
10078
4
KOUTROUMANOS IOANNIS
1340
36557
1 : 0
SIMOU CHRISTOS
1650
12005
5
IOANNIDOU IRINI
1000
37591
½ : ½
PAPOULAKOU PANAGIOTA
1000
39616
6
KOUI ELEFTHERIA-GEORGIA
1000
29871
0 : 1
DROUSIA ΙΟΑΝΝΑ
1005
31566
7
KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS
1567
30955
1 : 0
KALLIANIS SPIROS
1195
26256
8
TOUBEKIS PANAGIOTIS
1050
31844
1 : 0
DROUSIAS HRISTOS
1000
33179
4.3
2
A.O. KRANIDIOU
Ident
4½ - 3½
3
P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
Ident
1
KOSTOPOULOS NIKOLAOS
1729
26497
1 : 0
STOLAKIS ELEFTHERIOS
1500
05100
2
LYKOURIOTIS PANTELIS
1740
15634
1 : 0
MARINIS THEODOROS
1410
08085
3
STRIGKOS PANAGIOTIS
1655
21683
1 : 0
KARAMPIS PANAGIOTIS
1190
24780
4
KARANIKOLAS STEFANOS
1370
15821
0 : 1
KATSOULAS ATHANASIOS
1000
38252
5
KOTSOVOU KONSTANTINA
1265
26496
1 : 0
DOSI VASILIKI
1110
26089
6
MITSA GEORGIA
1000
39321
0 : 1
PASCHOU CHRISTINA-ALEXANDRA
1135
27512
7
ZERVAS PANAGIOTIS
1000
39322
0 : 1
KATSOULAS DIMITRIOS
1000
39166
8
ZERVAS PANAYOTIS
1000
36330
½ : ½
DAMILAKOU DOMNA
1000
31538

Round 5 on 2011/07/10 at 15:00

5.1
3
P.S. MELISSIOU KORINTHIAS
Ident
1 - 6½
6
S.A. KORINTHIAS "O ARGONAUTIS"
Ident
1
STOLAKIS ELEFTHERIOS
1500
05100
0 : 1
FM
SIMEONIDIS IOANNIS
2243
11565
2
MARINIS THEODOROS
1410
08085
0 : 1
SPIROU PANAGIOTIS
2164
23412
3
KARAMPIS PANAGIOTIS
1190
24780
0 : 1
FRAGKOS VASILIOS
2022
25124
4
KATSOULAS ATHANASIOS
1000
38252
0 : 1
MAKROPOULOS IOANNIS
1826
30354
5
DOSI VASILIKI
1110
26089
+ : -
IORDANIDOU ZOI
2184
25219
6
PASCHOU CHRISTINA-ALEXANDRA
1135
27512
0 : 1
FRAGKOU MARIA
1491
29528
7
KRITSILIGOS CHARALAMPOS
1005
30889
0 : 1
LINOS EFSTATHIOS
1875
29540
8
KATSOULAS DIMITRIOS
1000
39166
0 : 1
STRAITOURIS VASILIOS
1055
30307
5.2
4
P.S. SPARTIS
Ident
5 - 3
2
A.O. KRANIDIOU
Ident
1
KOSTIANIS GEORGIOS
2057
08719
1 : 0
HRISAFIS ARGIRIOS
1927
02798
2
DROUSIAS IOANNIS
1435
31384
0 : 1
KOSTOPOULOS NIKOLAOS
1729
26497
3
FOUNTAS PETROS
1000
36561
1 : 0
STRIGKOS PANAGIOTIS
1655
21683
4
KIRIAKIDIS FILIPOS
1000
37688
0 : 1
KARANIKOLAS STEFANOS
1370
15821
5
PAPOULAKOU PANAGIOTA
1000
39616
0 : 1
KOTSOVOU KONSTANTINA
1265
26496
6
DROUSIA ΙΟΑΝΝΑ
1005
31566
1 : 0
MITSA GEORGIA
1000
39321
7
KALOMIRIS ATHANASIOS
1000
36560
1 : 0
ZERVAS PANAGIOTIS
1000
39322
8
DROUSIAS HRISTOS
1000
33179
1 : 0
ZERVAS PANAYOTIS
1000
36330
5.3
5
S.E. KORINTHION "O TIMOLEON"
Ident
4½ - 3½
1
S.O. PIRGOU
Ident
1
KOUSTAS ANASTASIOS
2257
00095
1 : 0
VOLFSON MICHAIL
2029
09667
2
VLASSIS PANAYOTIS
2143
05435
½ : ½
HARARIS DIMITRIOS
1781
00704
3
DANESIS ORESTIS
2140
17778
0 : 1
GIANNOULIS ILIAS
1570
14565
4
VLASSIS MICHALIS
1905
06235
1 : 0
KOUIS MARIOS
1295
29870
5
DIMITRIADI ASPASIA
1898
02492
1 : 0
IOANNIDOU IRINI
1000
37591
6
DIMITRIADI ELEONORA
1000
33181
½ : ½
KOUI ELEFTHERIA-GEORGIA
1000
29871
7
DIMITRIADI MARIA
1000
33182
0 : 1
TOUBEKIS PANAGIOTIS
1050
31844
8
KAKOGIANNIS DIMITRIOS
1295
31364
½ : ½
KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS
1567
30955

 

 

 

Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID