Κανονισμός αγωνιστικών χώρων

3.1 Οι προδιαγραφές των αγωνιστικών χώρων καθορίζονται ως εξής:

3.1.1 Οι κλειστοί αγωνιστικοί χώροι που χρησιμοποιούνται για αγωνιστικές, μαζικές ή εκπαιδευτικές σκακιστικές εκδηλώσεις, πρέπει να έχουν καλό φωτισμό, επαρκή εξαερισμό, να βρίσκονται μακριά από πηγές θορύβων και να επιτρέπουν την άνετη συμμετοχή των αγωνιζομένων.

3.1.2 Το ΔΣ της ΕΣΟ μπορεί με απόφασή του να ορίζει επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα καθορίζει τις ακριβείς διαστάσεις και λοιπές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι αγωνιστικοί χώροι που χρησιμοποιούνται από την ΕΣΟ ή τα Σωματεία.

3.1.3 Το ΔΣ της ΕΣΟ επίσης μπορεί να ορίζει επιτροπή που θα μελετάει την καταλληλότητα ή όχι των αγωνιστικών χώρων και που θα μπορεί να εισηγείται την άρση άδειας τέλεσης αγώνων σε χώρο που δεν συμπληρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις.

3.2 Η λειτουργία των αγωνιστικών χώρων καθορίζεται ως εξής:

3.2.1 Το ΔΣ της ΕΣΟ αποφασίζει την ίδρυση και λειτουργία ενός ή περισσοτέρων αγωνιστικών χώρων στην Αθήνα ή και σε άλλες πόλεις.

3.2.2 Ο αγωνιστικός χώρος χρησιμοποιείται για αγώνες που διοργανώνει η ΕΣΟ ή Σωματεία της δύναμής της για προπονήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και λοιπές εκδηλώσεις που βρίσκονται στο πρόγραμμα της ΕΣΟ.

3.2.3 Η εποπτεία για τη λειτουργία του αγωνιστικού χώρου ανήκει στο ΔΣ της ΕΣΟ. Το ΔΣ ορίζει και παύει τους υπεύθυνους για τη λειτουργία των αγωνιστικών χώρων και τον κοσμήτορα για την εποπτεία τους.

3.2.4 Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του αγωνιστικού χώρου ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΟ.

3.2.5 Κανόνες χρησιμοποίησης του αγωνιστικού χώρου:

α. Όσοι χρησιμοποιούν τον αγωνιστικό χώρο είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις υποδείξεις των υπευθύνων για τη λειτουργία του.

β. Όσοι χρησιμοποιούν τον αγωνιστικό χώρο είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα, να τηρούν ησυχία, να μην ενοχλούν τους άλλους που βρίσκονται στο χώρο και να αποφεύγουν τους διαπληκτισμούς και τις φιλονικίες.

γ. Απαγορεύεται το κάπνισμα στους παίκτες και θεατές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

δ. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων αντικειμένων που ενοχλούν τους αγωνιζόμενους από αγωνιζόμενους και θεατές κατά τη διάρκεια των αγώνων και εντός των αγωνιστικών χώρων.

ε. Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσέχουν την ενδυμασία τους η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το περιβάλλον του αγωνιστικού χώρου.

3.2.5 Καθήκοντα των υπευθύνων του αγωνιστικού χώρου είναι:

α. Να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία του αγωνιστικού χώρου και να επιλαμβάνονται για όλα τα θέματα που δημιουργούνται σε αυτόν.

β. Να επιμελούνται για την καλή κατάσταση και τήρηση των σκακιστικών οργάνων και όλου του εξοπλισμού του αγωνιστικού χώρου.

γ. Να εκτελούν τις αποφάσεις του κοσμήτορα και του ΔΣ της ΕΣΟ, σχετικά με τη λειτουργία του αγωνιστικού χώρου.

δ. Να επιμελούνται για την τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού των Αγωνιστικών Χώρων, να κάνουν παρατηρήσεις και συστάσεις σε πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις του ή να τους αποβάλουν από τον αγωνιστικό χώρο.

ε. Να εισηγούνται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο την επιβολή ποινών σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού.

3.2.7 Τον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούν και πρόσωπα που δεν είναι σκακιστές. Όποιος επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί τον αγωνιστικό χώρο, θεωρείται ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Κανονισμού και είναι υποχρεωμένος στην πιστή τήρησή τους. Σχετικές οδηγίες πρέπει να είναι αναρτημένες στην είσοδο κάθε αγωνιστικού χώρου.

3.3 Χρήση των αγωνιστικών χώρων-αιθουσών. Καθορίζονται ως εξής:

3.3.1 Η παραμονή και κυκλοφορία στους αγωνιστικούς χώρους επιτρέπεται μόνο στους διευθυντές αγώνων, διαιτητές, αρχηγούς ομάδων (για διασυλλογικά) και στους αγωνιζόμενους παίκτες (που οι παρτίδες τους είναι σε εξέλιξη).

3.3.2 Η προηγούμενη παράγραφος έχει απόλυτη εφαρμογή σε διασυλλογικούς αγώνες και στα ατομικά πρωταθλήματα της ΕΣΟ και για όλες τις φάσεις.

3.3.3 Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή θεατών για την παρακολούθηση των αγώνων με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή τους.

3.3.4 Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να ορίζεται είτε με διαχωριστικά σχοινιά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε διασυλλογικά πρωταθλήματα ανάλογα πρέπει να διαχωρίζονται οι συναντήσεις των Σωματείων.

3.3.5 Ο παίκτης που έχει την κίνηση δεν επιτρέπεται να αφήσει τη σκακιέρα του χωρίς την έγκριση του διευθυντή αγώνων ή του διαιτητή.

 

 

Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID